Minimarathon

Op zondag 8 oktober 2023 organiseren wij een minimarathon. Deze wedstrijd is opengesteld voor zowel impulsrijders als startpashouders. 

De wedstrijd bestaat uit 2 manches waarin u een kegelparcours rijdt met daarin verwerkt enkele hindernissen.

Tijdens de wedstrijd is het dragen van een veiligheidshelm en bodyprotector verplicht. Deelnemers (inclusief grooms) die geen veiligheidshelm of bodyprotector dragen zullen worden uitgesloten en mogen dus niet starten.

Het inschrijfgeld is voor menners vastgesteld op € 15,00 excl. € 5,00 borg voor het startnummer. 

Op deze wedstrijd zijn de reglementen van de KNHS van toepassing, t.w. het Algemeen Wedstrijdreglement, het Wedstrijdreglement van de betreffende discipline, eventuele aanvullende reglementen en alle daarop gepubliceerde wijzigingen.

Uw inschrijving is pas definitief op het moment dat het inschrijfgeld staat bijgeschreven op onze bankrekening. Het inschrijfgeld dient u vooraf over te maken naar rekeningnummer NL92RABO0146843886 t.n.v. St. Mensport en Endurance Etten-Leur, onder vermelding van MM 2023 en uw naam. Indien u vooraf aangeeft contant te willen betalen op de wedstrijddag zelf, brengen wij 1 euro per parcours extra in rekening. Betalen op wedstrijddag zelf kan enkel contant!

De inschrijving sluit op  24 september 2023. Bij afmelden na de sluitingsdatum, bent u altijd het inschrijfgeld verschuldigd.

Het wedstrijdterrein is gelegen aan de Zundertseweg 65a in Etten-Leur. 

 
 
 
 
E-mail