Op zaterdag 7 oktober 2023 organiseren wij een GPS route mendurance. Er kan gestart worden in de impulsklasse kort en lang,  klasse 1 en klasse 2. Dit jaar gaan we ook starten met een shetlanderrubriek tot 1.20 m

De lengte van de route voor de mendurance is als volgt:

Klasse impuls kort 21.000 km : Inschrijfgeld leden mendurance vereniging €30,00 

Impuls lang 27.950 km: Inschrijfgeld leden mendurance vereniging €32,50 

Klasse 1 27.850 km : Inschrijfgeld leden mendurance vereniging €32,50 

Klasse 2 48.950 km: Inschrijfgeld leden mendurance vereniging €35,00 

Daarnaast brengen wij € 5,00 borg in rekening voor het startnummer. 

Inschrijven kan via een inschrijfformulier via onze website (onder aan deze pagina) of mailen een inschrijfformulier mailen naar inschrijven@mensport-en-endurance.nl. Uw inschrijving is pas definitief op het moment dat het inschrijfgeld staat bijgeschreven op onze bankrekening.

Het inschrijfgeld dient u vooraf over te maken naar rekeningnummer NL92RABO0146843886 t.n.v. St. Mensport en Endurance Etten-Leur, onder vermelding van Mendurance 2023, datum wedstrijd en uw naam en klasse. Indien u wilt betalen op de wedstrijddag zelf dient u dit vooraf te melden en brengen wij 2,50 euro extra in rekening. Dit kan enkel contant. De inschrijving sluit op 30 september 2023. Bij afmelden na de sluitingsdatum, bent u altijd het inschrijfgeld verschuldigd.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Toon Jochems via 06-20879307 of mailen naar info@mensport-en-endurance.nl

Inschrijven met inschrijfformulier: (sturen naar inschrijven@mensport-en-endurance.nl) 

Voor de impulsklasse is het lidmaatschap van de KNHS voldoende. Vanaf klasse 1 dient u in het bezit te zijn van een startpas.

Voor meer informatie over mendurance in het algemeen verwijzen wij u naar www.mendurancenederland.nl
 
 
 
 
E-mail